Person mewn crys-t melyn yn defnyddio Imac i wneud cwrs arlein

Cyrsiau Byr a Hyfforddiant DPP

Cyfleoedd dysgu hyblyg a chynhwysol

Datblygwch eich gyrfa gyda chyrsiau byr a chyrsiau DPP Prifysgol 六合彩资料铁算盘

Daliwch ati i ddysgu, gydag ystod eang o gyrsiau byr Prifysgol 六合彩资料铁算盘. P鈥檜n a ydych am roi hwb i鈥檆h sgiliau proffesiynol, ailsgilio, neu ddysgu rhywbeth newydd, bydd cyrsiau byr Prifysgol 六合彩资料铁算盘 yn eich helpu ar eich taith.

Caiff ein hystod o gyrsiau arloesol a hyblyg eu harwain gan arbenigwyr academaidd a gweithwyr proffesiynol y diwydiant, a hynny ar ein campws ac ar-lein.听

""

Os ydych chi'n meddwl am addysg uwch, boed ar lefel israddedig neu 么l-radd, mae cwrs byr yn rhagflas ardderchog o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ym Mangor.听

Mae ein darpariaeth yn cynnwys cyfoeth o bynciau, wedi鈥檜 cynllunio i weithio o amgylch eich ymrwymiadau presennol.

Ein cyrsiau byr

.

Addysg Weithredol:

Mae Addysg Weithredol Ysgol Busnes 六合彩资料铁算盘 yn cynnig ystod o raglenni dysgu o bell arloesol. Mae'r holl fodiwlau ar y MBA Bancwr Siartredig a'r MBA Troseddau a Chydymffurfiaeth Ariannol ar gael i'w hastudio fel modiwl annibynnol.

Wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol canol gyrfa sy'n gweithio yn y diwydiant gwasanaethau ariannol neu reoleiddio. Rhoddir ystyriaeth i unigolion sydd ag ychydig iawn o brofiad neu gymwysterau.

Modiwlau 么l-raddedig sy'n cynnwys credydau听

Micro-gymwysterau:

Seicoleg Perfformiad Unigol(micro-gymhwyster)听听

Y Ddeuad Hyfforddi(micro-gymhwyster)

PERFFORMIO DAN BWYSAU(micro-gymhwyster)

Deall Personoliaeth 听(MICRO-GYMHWYSTER)

Micro-gymwysterau:

CYNLLUNIO IEITHYDDOL SCS4008

Ieithoedd i Bawb:

Mae Ieithoedd i Bawb yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau nos mewn pum iaith:

  • Ffrangeg
  • Almaeneg
  • Eidaleg
  • Sbaeneg
  • Tsiein毛eg (Mandarin)

Mae鈥檙 cyrsiau iaith 10 wythnos hyn wedi eu llunio i ddarparu ar gyfer amryw o lefelau, o ddechreuwyr hyd at ddysgwyr sydd eisiau gloywi medrau iaith a/neu barhau ar 么l astudiaethau TGAU/lefel A.

Ieithoedd i Bawb

Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin 鈥 Cyrsiau Mynediad:

Dyma gwrs Cymraeg ar gyfer dechreuwyr, sy鈥檔 cyflwyno geirfa a phatrymau syml ac ymadroddion pob dydd. Mae鈥檙 pwyslais ar siarad yr iaith. Mae鈥檙 cyrsiau yma yn cael ei rhedeg ar draws cymunedau yng Ngwynedd, M么n, Conwy neu ar-lein ar amseroedd gwahanol.


Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin 鈥揅yrsiau ar lefelau eraill:

Dros y 40 mlynedd diwethaf mae Prifysgol 六合彩资料铁算盘 wedi datblygu rhaglen strwythuredig ac effeithiol a threfnus i oedolion sy鈥檔 dysgu Cymraeg. Mae degau o filoedd o fyfyrwyr wedi elwa o鈥檙 cyfuniad o gyrsiau wedi eu graddio鈥檔 ofalus, tiwtoriaid hynod brofiadol ac ymrwymedig a gwasanaethau cefnogi o鈥檙 radd flaenaf. Mae cyrsiau lefelau eraill yn cynnwys cyrsiau mynediad lefel 2, cyrsiau Sylfaen, cyrsiau Cymraeg canolraddol, lefel uwch lefel 1,2 & 3. Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau gloywi sydd wedi鈥檜 teilwra ar gyfer siaradwyr Cymraeg newydd sydd wedi cwblhau lefel Uwch. Nod cyffredinol y cyrsiau ydy datblygu sgiliau siaradwyr i ddefnyddio鈥檙 Gymraeg yn hyderus.


Ein hyfforddiant

An image of you woman holding a woman holding a phone. Chatting and smiling.

Unrhyw gwestiynau? Angen cymorth?

Manteision astudio ein cyrsiau byr:

  • Rhagoriaeth academaidd: mae ein cyrsiau byr yn cynnig yr un ansawdd addysgu 芒'n rhaglenni gradd llawn.

  • Rhoi hwb i鈥檆h gyrfa neu ailsgilio: Gall astudio ein cyrsiau byr ychwanegu sgiliau a phrofiad gwerthfawr at eich CV, a rhoi mantais gystadleuol i chi ar eich llwybr gyrfa.

  • Rhwydweithio: P'un a ydych yn astudio ar gyfer datblygiad proffesiynol neu fwynhad personol, gall astudio cwrs byr gynnig cyfle gwych i wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd.

  • Astudio Pellach: Os ydych yn ystyried addysg uwch, gall cwrs byr roi blas i chi o astudiaethau israddedig neu 么l-radd ym Mangor.

  • Caru dysgu a chael hwyl: Gobeithiwn y bydd astudio ein cyrsiau byr yn brofiad hwyliog a gwerth chweil a fydd yn ei dro yn rhoi hwb i鈥檆h hyder.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn cwrs byr, mwynhewch bori trwy ein darpariaeth a dewch o hyd i gwrs sy'n gweddu'n dda i'ch anghenion a'ch diddordebau chi.

It looks like you鈥檙e visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?